Ini yang Lembaga Tabung Haji umumkan ,mulai 1 julai pemindahan wang simpan TH ke akuan simpanan sendiri dibenarkan.

Bermula 1 Julai, Lembaga Tabung Haji (TH) membenarkan pemindahan wang daripada akaun simpanan TH ke akaun bank sendiri saja. Dalam satu kenyataan, TH meneruskan usaha memperkukuh keselamatan perkhidmatan digitalnya dengan menambah baik kawalan teknologi demi keselesaan dan keselamatan urusan kewangan pendeposit. Pendeposit juga hanya boleh mengaktifkan kad ATM dengan akaun TH menerusi mesin ATM dan… Continue reading Ini yang Lembaga Tabung Haji umumkan ,mulai 1 julai pemindahan wang simpan TH ke akuan simpanan sendiri dibenarkan.